Výměna výtahů

VÝMĚNA  - modernizace výtahů

HLAVNÍ ZÁSADY

K nejdůležitějším změnám v legislativě bezpečnostní výbavy výtahů došlo v roce 2003. Lze tedy konstatovat, že výtahy vyrobené před tímto datem vykazují větší či menší nesoulady s platnými předpisy. Nejvíce kritických bezpečnostních rizik mají výtahy vyrobené před rokem 1997. Tyto výtahy se již nevyplatí modernizovat a je vhodnější je kompletně vyměnit za nové. 

Takzvaná postupná modernizace, kdy se celková výměna výtahu provádí po částech v horizontu až deseti let, je značně nerentabilní, neboť dochází k duplicitě prací, tím k zvyšování nákladů a vzhledem k technickému pokroku dříve namontované součásti nemusí být kompatibilní s novými.

V případě nedostatku finančních prostředků na výměnu celých výtahů nabízí naše společnost dodávky se splátkami až po dobu 48 měsíců.

Fotogalerie produktu

Další produkty