Servis výtahů

Servis a opravy provádíme na všech typech výtahů dle požadavků zákazníků a v rozsahu dle norem ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

V současné době provádíme servis na téměř 1000 ks výtahových zařízení na celém území Prahy. Našimi největšími zákazníky jsou realitní společnosti pečující o provoz objektů a v neposlední řadě městské části. Pro příklad uvádím: BD Žižkov, SBD Pokrok, SBD Pragostav, SBD Praha, SBD Remostav, Ministerstvo financí, Španělské velvyslanectví, Arcibiskupství pražské, realitní společnosti J. N. Nova, Reality Pohoda, Green Lions, UN-RA, Ikon, SPRAK, Navatyp, Tommi, Centra, Austis atd. Kromě těchto velkých společností máme značné množství zákazníků mezi jednotlivými bytovými družstvy a sdruženími vlastníků, kteří pochopili, že velké a obecně známé firmy ještě nemusí být zárukou kvalitních a cenově dostupných služeb. Naše snahou je v případě poruchy výtah opravit, nikoliv vyměňovat celé komponenty. Většinou stačí vyměnit součástku v hodnotě několika korun a ušetříme tím zákazníkovi desítky tisíc za výměnu celých dílů, tak jak je v současnosti zvykem u většiny společností, ať se jedná o výtahy, automobily nebo jiné technické výrobky.

KLADEME důraz především na:

 • schopnost přizpůsobit se požadavkům zákazníka
 • odbornost a školení techniků
 • preventivní péči
 • používání moderních materiálů a metod
 • efektivní vynakládání finančních prostředků na údržbu starších výtahů
 • dostatečné skladové zásoby potřebných náhradních dílů
 • odborné prohlídky
 • odborné zkoušky
 • zajištění inspekční prohlídky
 • provádění neomezeného počtu poruchových oprav v ceně paušální platby na základě telefonického nahlášení provozovatele, a to včetně dnů pracovního klidu a volna
 • u nových zařízení automatický monitoring stavu a výjezd servisního vozidla poté, co zařízení samo hlásí poruchu
 • opravy vyplývající z protokolu o odborných prohlídkách jednotlivých výtahů
 • mazání dle mazacího plánu výrobce (cena je včetně mazacích tuků a olejů)
 • veškeré seřizovací práce vzniklé provozem zařízení
 • vyproštění osob z klecí, služba zajištěna nonstop do 1 hodiny po nahlášení (v případě vyproštění zaviněného poruchou zařízení je služba zdarma)
 • elektronická evidence termínů všech potřebných a předepsaných činností na výtahu, v případě smluvního ujednání jejich automatické provádění nebo oznámení provozovateli o nutnosti jejich provedení

PŘEHLED SLUŽEB:

Opravy provádíme v termínech do 24 hodin po nahlášení závady včetně dnů pracovního klidu a volna, a to bez příplatků za opravy mimo pracovní dobu. V základní paušální ceně servisu jsou obsaženy všechny dopravní náklady včetně docházky.

Veškeré činnosti provádíme výhradně na základě smluvního ujednání. Zavazujeme se k odpovědnosti za provozovaná zařízení a plnění předepsaných lhůt jednotlivých kontrolních činností.

INTERVALY PROHLÍDEK A ZKOUŠEK:

Odborná prohlídka

Interval každé 3 měsíce, provádí revizní technik v rámci paušální platby za servis. Záznam o prohlídce a provozuschopnosti výtahu jsou zapsány v knize odborných prohlídek umístěné zpravidla ve strojovně výtahu nebo dle dohody s odběratelem.

Odborná zkouška

Provádí revizní technik s oprávněním jedenkrát za 3 roky. Zkouška se provádí na základě objednávky, na termín je zákazník včas upozorněn. Protokol s výsledkem zkoušky je zaslán poštou.

Inspekční prohlídka

Prováděna každých 6 let většinou spolu s odbornou zkouškou, provádí nezávislý inspekční orgán. Prohlídky zajišťujeme u autorizovaných osob na základě objednávky, na termín je zákazník včas upozorněn.

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY:

Naše skladové kapacity umožňují držet skladem většinu komponent, a to jak na staré typy výtahů, tak na výtahy nově montované. Větší poruchy jako je spálený motor, vadné mikroprocesorové řízení, poškozená odkláněcí kladka či opotřebené trakční kolo, jsme schopni odstranit do 3 dnů od objednání.

Jako výrobce výtahových rozvaděčů můžeme nabídnou takřka okamžitou opravu či výměnu kterékoli vadné součásti včetně výměny celého rozvaděče v případě, že je oprava již nerentabilní. Skladem máme vždy několik kusů rozvaděčů od všech běžných typů.

Při poruchách většího rozsahu nabízíme u starších výtahů, kde se předpokládá jejich výměna či modernizace, několik způsobů řešení, vždy po konzultaci se zákazníkem a jeho výběru

 • použití nového dílu stejného typu jako díl vyměňovaný. Ve většině případů velmi neekonomické řešení.
 • použití repasovaného dílu. Jedná se zejména o motory a trakční kola, které jsou odborně repasovány ve výrobním závodě. Výhodou je velmi příznivá cena, protože není potřeba upravovat periferie na jiný typ komponenty.
 • použití dílu, splňujícího všechny požadavky současných norem, který bude nadále použitelný na novém výtahu. Typickou součástí je rozvaděč, kde je možno použít na starý výtah moderní řídicí systém s frekvenčním řízením. Na starém výtahu budou deaktivovány některé funkce v nastavení řízení, které se zprovozní až při montáži nového výtahu. Výhodou je rovněž úspora energie, sběrné řízení, značné snížení hlučnosti a prodloužení životnosti strojní části zařízení.

Fotogalerie produktu

Další produkty